Linux: Programmide käivitamine käsurealt

Süsteemi paigaldatud programmi käivitamine

Selleks, et Linuxis programmi käivitada, on vaja kirjutada programmi nimi terminali ja vajutada Enter — täpselt samamoodi nagu kasutasid programme ls või cd.

Programmi nime sisestamisel hakkab Linux seda oma süsteemist otsima. Kui programm leitakse, siis see käivitatakse. Vastasel juhul antakse teada, et käsku ei leitud.

Kui soovid näha, missugustest kaustadest programmi otsitakse, siis sisesta:

echo $PATH

See käsk kuvab väljundisse muutuja PATH sisu, kus hoitakse kooloniga eraldatud nimekirja kaustadest.

Nõuanne

Kui nimekiri tundub kirju ja soovid olla tõeline Linuxi häkker, siis suuna eelneva käsu väljund edasi sed programmi, et asendada koolonid reavahetustega: echo $PATH | sed s/:/\\n/g

APT kaudu paigaldatud programmid kopeeritakse tavaliselt süsteemi kaustadesse /usr/bin või /usr/local/bin. Kuna need kaustad on eelpool kuvatud nimekirjas, siis piisabki lihtsalt programmi nime sisestamisest.

Et leida, kuhu käivitatav programm failisüsteemis asub, on käsk whereis. Näiteks:

whereis ls

Nõuanne

Kui programm asukoht ei ole PATH muutujasse lisatud, siis saab endiselt programmi käivitada, kuid tuleb sisestada täielik tee programmini. Näiteks /bin/ls või /home/kasutaja/programm_kodukaustas

Ülesanne 1

Käivita eelnevas ülesandes paigaldatud programm bastet.

Märkus

Programmide peatamiseks on Linuxis universaalne klahvikombinatsioon CTRL+C.

Ülesanne 2

Kuva kausta /bin sisu. Kas seal asuvad failid on tuttavad?

Ülesanne 3

Edaspidi hakkame kasutama kasutama ROS-i programme rosrun ja roslaunch. Uuri välja, mis kaustas need failisüsteemis asuvad?