Roboti ROS juhtprogrammi käivitamine

Alustuseks käivitame roboti pardaarvutis ROS-i programmi, mis suhtleb roboti elektroonikaga. Selleks kirjutame samas (kasutaja@clearbot-X) robotiga ühendatud terminali aknasse:

roslaunch robotont_teleop teleop_bare.launch
../_images/image33.png

Nüüd sinu robot töötab ning ootab juhiseid!